บริษัท อิมพอร์แทนท์ แอคเค้าท์ จำกัด

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

จัดตั้งวันที่ 17 สิงหาคม 2564 โดยเริ่มจากการเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิมพอร์แทนท์ แอคเค้าท์ และได้มีการเปลี่ยนเป็น บริษัท อิมพอร์แทนท์ แอคเคาท์ จำกัด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สำนักงานบัญชีของเรามีประสบการณ์ให้บริการทำบัญชีกับลูกค้ามากกก่า 10 ปี

จากประสบการณ์ทำให้เราเล็งเห็นว่าปัญหาของลูกค้าส่วนใหญ่คือ มักจะมีความชำนาญในการทำธุรกิจของตนได้เป็นอย่างดี แต่มีความเข้าใจทางด้านบัญชีและภาษี รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการเพียงเล็กน้อย

บางครั้งทำให้กิจการต้องขาดทุนจากการที่ไม่ได้วางแผนภาษีให้ดี จึงเป็นสิ่งที่สำนักงานบัญชีของเรามุ่งเน้นให้ความรู้กับลูกค้าในด้านบัญชีและภาษีอย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

สำนักงานมีบริการให้คำปรึกษากับลูกค้าที่ทำบัญชีทั้งรายปีและรายเดือน แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทุกงบการเงินจะต้องผ่านการตรวจจากเจ้าของสำนักงานบัญชีทั้งหมด เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น รวมถึงเพื่อให้สามารถให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับเจ้าของกิจการได้อย่างถูกต้อง เราใช้โปรมแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่กรมสรรพากรยอมรับ เรามีให้บริการจำนวน 2 สาขา คือที่ปทุมธานี และระนอง เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ๆ ที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐานการบัญชี

งานที่ให้บริการ

 1. บริการจดทะเบียน
  • จดทะเบียนจัดตั้งกิจการ
  • จดทะเบียนเลิกกิจการ
  • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มทุน-ลดทุน, เปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการหรือผู้ถือหุ้น, ย้ายสถานที่ตั้งประกอบการ
  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร
 2. บริการรับทำบัญชี เริ่มต้นที่ 2,500 บาท/เดือน
 3. บริการตรวจสอบบัญชี เริ่มต้นที่ 5,500 บาท ขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารของแต่ละกิจการ รวมถึงความซับซ้อนของธุรกิจและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 4. บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษี