รับจดทะเบียนบริษัท ทำบัญชีและปิดบัญชี
รายเดือน/รายปี ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

ปรึกษาเราได้ที่…

เกี่ยวกับเรา

ทีมงาน อิมพอร์แทนท์ แอคเค้าท์ ของเรามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญทางด้านปิดงบการเงิน บริการรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี โดยทีมผู้ทำบัญชีที่มีประสบการณ์ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ร่วมงานกับ บริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำในประเทศไทย เรายินดีบริการวิเคราะห์งบการเงินให้ท่านและให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดในการดูแลบัญชีของท่าน

“เราให้การบริการที่ชัดเจนและถูกต้องตามหลัก
กฏหมายของงานด้านบัญชีและจดทะเบียน”

บริการของเรา

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เริ่มต้น 7,900 บาท

ทำบัญชีรายเดือน

เริ่มต้น 2,500 บาท

ทำบัญชีรายปี

เริ่มต้น 6,500 บาท

จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เริ่มต้น 1,500 บาท

ตรวจสอบบัญชีโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เริ่มต้น 5,500 บาท

“เรามีประสบการณ์ให้คำปรึกษาวางแผนภาษีและตรวจสอบบัญชี
ทำให้เรามั่นใจว่าเราบริการด้วยคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ
ซื่อสัตย์และรวดเร็ว เราให้ท่านมากกว่าคำว่าที่ปรึกษา”

ด้านการจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท ทุกประเภท ทั่วไทย เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา จองชื่อนิติบุคคล จัดเตรียมแบบ ไปจดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำปี

มีการพัฒนาระบบการทำงานด้านรับทำบัญชี
ให้กับลูกค้าโดยยึดมั่นในความถูกต้อง

ด้านจัดทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี

เรามีทีมงานตรวจสอบบัญชีที่มีประสบการณ์
ตรวจสอบบัญชีงบการเงินและเรามีทีมงานมืออาชีพและมีประสบการณ์

ให้คำแนะนำปรึกษา ด้านบัญชีและภาษี

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาทางบัญชีให้กับบริษัทที่มีชื่อเสียงมากมาย สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ทำไมควรจ้าง?
สำนักงานบัญชี

ได้ที่ปรึกษาด้านบัญชี
แบบส่วนตัว

การทำธุรกิจจะต้องมีหน่วยงานรัฐที่สำคัญเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมสรรพากรที่เป็นเรื่องของภาษี การที่เจ้าของกิจการมีที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีที่ดี จะสามารถทำให้ลดโอกาสการโดนค่าปรับต่างๆ รวมถึงได้มีการวางแผนเพื่อประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง

ลดต้นทุนการจ้าง
พนักงานประจำเพื่อทำบัญชี

การจ้างสำนักงานบัญชีแล้วจ้างพนักงานบัญชีทั่วไปเพื่อจัดทำเอกสารภายในเพียงอย่างเดียว พอถึงช่วงเวลาปิดงบค่อยให้คนจากสำนักงานบัญชีมาช่วยปิดงบให้ครั้งละไม่กี่พันบาท จะช่วยลดต้นทุนพนักงานได้เยอะมากทีเดียว

เจ้าของกิจการมีเวลาทุ่มเทกับธุรกิจเพื่อให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

เจ้าของกิจการไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเกี่ยวกับบัญชีหรือภาษี ทำให้มีเวลาไปดูแลกับกิจการได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นกิจการที่ต้องทำงานหนักเป็นอย่างมาก

ได้ที่ปรึกษาด้านบัญชี
แบบส่วนตัว

การจัดทำงบการเงินรวมถึงการยื่นแบบภาษีต่างๆ จะต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ออกมานั้นมีความถูกต้อง และลดปัญหารวมถึงค่าปรับที่อาจจะตามมาในภายหลังได้

ลดการทุจริต
ภายในกิจการ

เจ้าของกิจการไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเกี่ยวกับบัญชีหรือภาษี ทำให้มีเวลาไปดูแลกับกิจการได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นกิจการที่ต้องทำงานหนักเป็นอย่างมาก

สาระน่ารู้ เรื่องบัญชี

ใบเสร็จแยกค่าของ กับ ค่าแรงหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

ใบเสร็จแยกค่าของ กับ ค่าแรงหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย เราต้องแยกให้ได้ก่อนว่ารายการจ่ายเงินดังกล่าวเป็นลักษณะไหน ระหว่าง มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า กับ มุ่งความสําเร็จของงาน

read more
เงินได้พึงประเมิน บุคคลธรรมดา

เงินได้พึงประเมิน บุคคลธรรมดา

เงินได้ คือ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับมาแล้วทำให้เรารวยขึ้น โคยเฉพาะเงินได้ที่ทำให้เรามีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายจะเรียกชื่อเฉพาะว่า “เงินได้พึงประเมิน”

read more